Franke Nεροχύτης Kουζίνας Box BXX 120-34-34/ BXX 220-34-34 Inox