Προφίλ εξομοίωσης διαφορετικών επιπέδων αλουμινίου